Netherlands Maritime Technology
 
Contributieopgave
NMT lidmaatschap Scheepswerven

-- STRIKT VERTROUWELIJK --
Contributiegrondslag 2019 op basis van loonsomopgave 2018
(uiterlijk 1 juli 2019 invullen)

Voor de contributievaststelling 2019 verzoeken wij jullie vriendelijk onderstaande informatie te verstrekken (statutair verplicht). De opgegeven informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
dhr./mw.
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
Netherlands Maritime Technology is een hecht en succesvol netwerk van scheepswerven, toeleveranciers en dienstverleners. Het bureau van Netherlands Maritime Technology behartigt de belangen van het netwerk, biedt professionele ondersteuning bij projecten en voert onafhankelijke onderzoeken uit. Netherlands Maritime Technology focust zich specifiek op de thema’s Trade, Innovation en Human Capital.
Netherlands Maritime Technology
Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam
T 088 44 51 000 
E info@maritimetechnology.nl
I www.maritimetechnology.nl
© Netherlands Maritime Technology
Twitter   Facebook   Linkedin